Startpagina

Filosofie

Tarieven

Informatie

Route

Contact

A111

Periodieke controle
Een algemeen mondonderzoek om de toestand van het gebit en het tandvlees te beoordelen. Tot deze prestatie behoort het bepalen van de DPSI-score.

€ 19

A211

Probleemgericht consult
Een apart consult naar aanleiding van een vraag of probleem van een patiŽnt, dan wel een vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem, inclusief het bijwerken van de medische anamnese. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht indien het probleem voortkomt uit een prestatie die in de afgelopen twee maanden door dezelfde zorgaanbieder is uitgevoerd en waarbij nazorg bij die prestatie is beschreven als onderdeel van die prestatie.
Voorbeelden van een probleemgericht consult zijn:
– incisie van abcessen;
– het geven van instructies en begeleiding over het kaakgewricht, toegesneden op de desbetreffende patiŽnt; bv oefeninstructie
beweging onderkaak;
– het aanstippen van (gevoelige) tandhalzen.

€ 22,50

A231

Intake consult
De eerste afspraak met een nieuwe patiŽnt. Tijdens dit consult wordt een patiŽntenkaart aangemaakt, de status van het gebit geregistreerd, een medische anamnese afgenomen en het vervolgtraject besproken.

€ 35

A531

Vaststellen conditie tandvlees
Het, ten behoeve van bijvoorbeeld een verwijzing of tandheelkundige verklaring, maken en vastleggen van de status van het tandvlees (parodontiumstatus). Dit houdt in het meten van de spleet tussen het tandoppervlak en het tandvlees (pockets), de mate waarin het tandvlees geleidelijk terugtrekt (recessie) en de mate van mobiliteit van tanden en kiezen. Indien de zorgaanbieder zelf de behandeling uitvoert dient de prestatie met code A722 in rekening te worden gebracht.

€ 89,50

A611

Microbiologisch- en/of speekselonderzoek
Een onderzoek waarbij materiaal (zoals bloed, speeksel, pus) wordt afgenomen en onderzocht. De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

€ 32,50

A711

Opstellen en bespreken zorgplan
Het uitvoeren van onderzoek, het stellen van een diagnose en het maken van een zorgplan waarin ook de zorgbehoefte van de patiŽnt is opgenomen. Dit is nodig bij bijvoorbeeld nieuwe patiŽnten of bij patiŽnten waarbij de gebitstoestand veel is veranderd (door bijvoorbeeld gebitsslijtage). Deze prestatie betreft tevens het beoordelen van (extern) gemaakte (rŲntgen)foto’s. Het zorgplan kan zowel bedoeld zijn voor het direct uitvoeren van een behandelplan als het vastleggen van de wensen van de patiŽnt en behandelstrategie voor de korte en/of lange termijn. Tevens omvat de prestatie het verwijzen naar andere zorgaanbieders ten
behoeve van het uitvoeren van (deel)plannen. Door het zorgplan worden doelen per element(en) gesteld. Dit kan leiden tot aanvullend onderzoek.

€ 75

A722

Onderzoek tandvleesbehandeling
Onderzoek ten behoeve van een tandvlees(parodontale)behandeling, uitsluitend te declareren bij patiŽnten met een DPSI-score van tenminste 3-. De prestatie betreft het maken en vastleggen van een uitgebreide status van het tandvlees (parodontiumstatus) en het beoordelen van extern gemaakte (rŲntgen)foto’s.

€ 89,50

Nevenstaande tarieven zijn geldig tot 1 maart 2012 en onder voorbehoud van typefouten.

Vorige Pagina

Volgende Pagina